udržujeme váš web v kondici
helpdesk 774 067 848

TYPY PODPORY

Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA.

Příjem projektových do programu Živá komunita záměrů je pro tuto chvíli pozastaven. Pod křídly Živé komunity ale stále v plném rozsahu běží program Dokážeme víc ve spolupráci s Českou spořitelnou, který také podporuje sousedské projekty (povinnost zapojení zaměstnance ČS). Podmínky programu můžete nastudovat na webu www.dokazemevic.cz. Informace níže platí i pro program Dokážeme víc.

 • Projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posilující jejich soběstačnost a zvyšující kvalitu veřejného prostoru
 • Projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách (tzv. Rychlé granty)
 • Projekty zaměřené na obnovu přirozeného stavu krajiny (výsadba alejí, obnovení obecních sadů, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní apod.)
 • peněžní příspěvek ve formě grantu
 • možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz včetně bonusového finančního příspěvku
 • možnost využít expertní konzultace
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů
 • setkávání se zástupci dalších podpořených projektů
 • skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují
 • neziskové organizace založené na dobrovolnické práci
 • zkonzultovat s námi váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku
 • po konzultaci a schválení záměru z naší strany vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou od nás dostanete
 • počkat, až se vám ozveme s výsledkem jednání hodnotící komise

Vyplněním vstupního dotazníku se hlásíte do programu Dokážeme víc. Mějte na paměti nutnost zapojit do projektu alespoň jednoho zaměstnance České spořitelny.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

Dobročinné krekry pomáhají oživovat sousedství
Biopekárna Zemanka spolu s Plzeňským Prazdrojem uvedly po ročním testování do prodeje speciální krekry z pivovarského mláta. Prodej kreker podpoří také rozvoj komunit a obnovení sousedských vztahů v době po koronavirové krizi: každé tři koruny z každého prodaného balíčku totiž poputují do Nadace Via na podporu programu Živá komunita.

Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější komunitní grant, nabídneme vám:
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč, v případě, že se rozhodnete založit dárcovskou kampaň 

 • podporu našich pracovníků v průběhu celého projektu 
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
Komunitním grantem může být podpořen například tento typ aktivit:
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úprava zanedbaných míst, společná proměna parků, výsadba stromů, alejí apod.
 • obnova drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání) a další
 • výsadba alejí, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní apod.
Jaké projekty nepodporujeme?
 • zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje)
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených komunitním grantem:
 1. Základní parametry projektu
  • realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě
  • projekt je určen pro různé cílové skupiny
  • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
  • projekt má potenciál udržitelnosti a soběstačnosti
 2. Obsahová stránka projektu
  • v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
  • z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
  • projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě
 3. Finanční stránka projektu
  • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit
  • rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný
 4. Celkový dojem
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
Náhled otázek přihlášky ke stažení.